سخن بنیان گذار:

         شرکت پارمیس سبز مفتخر است با ایجاد اشتغال و بکارگیری افراد جویای کار، بخشی از مشکالت جامعه را مرتفع نماید. ضمناً مدیریت این شرکت با بیش از 40 سال سابقه در زمینه خدمات اداری و پشتیبانی، که ۱۷ سال آن سابقه خدمت اداری وزارت معادن و فلزات بوده و از سال 1373 فعالیت خود را در بخش خصوصی به عنوان مدیرعامل و سهامدار شرکت ستاک آغاز و در ادامه از سال 1383 بصورت موازی فعالیت خود را در شرکت خانوادگی پارمیس سبز شروع نموده و در حال حاضر افتخار دارد ظرف این مدت، حجم قراردادهای خود را به 25 قرارداد با بکارگیری حدود 5000 نفر نیروی پشتیبانی اداری، خدمات خود را به لطف پرودگار ادامه دهد.

parmis-founder